Odlingen

Hällestad är som enda svampföretag i Sverige 100 % ekologiskt. Här finns svamp som växer i ekologisk kompost på odlingsvagnar, som bland annat står i den före detta svinstian. Det enda som tillsätts är vatten som kommer från gårdens brunn.

”På en svampodling i Dohme, Tyskland, har man lyckats få till ekologis kompost av högsta europeiska ekostandard. Det är den vi låter vår svamp växa i” / Mathias Persson, marknads och produktutvecklingschef

För att svampen ska trivas är miljön byggd för att efterlikna svampars naturliga miljö med rätt belysning, temperatur och luftfuktighet. Svamparna får växa i egen takt och när de, efter ungefär en vecka, är klara, plockas de för hand. De minsta champinjonerna, de som säljs som ”pärlor” till restaurangerna, är så små att de måste skäras av med stilett.

”Med handskar på händerna vrider vi av fruktkropparna, sedan skärs den jordiga delen av stammen av” / My Le, svampplockare, Hällestad

Mer om oss