Odlingen

VÅRA ODLINGAR

Svensk Ekosvamp är som enda svampföretag i Sverige 100 % ekologiskt. Vi odlar svamp i Hällestad i Skåne och i småländska Hallaryd –  svamp som växer i ekologisk kompost på odlingsvagnar. Det enda som tillsätts är vatten som kommer från gårdens brunn.

”På en svampodling i Dohme, Tyskland, har man lyckats få till ekologisk kompost av högsta europeiska ekostandard. Det är den vi låter vår svamp växa i” / Mathias Persson, marknads- och försäljningsansvarig.

För att svampen ska trivas är miljön byggd för att efterlikna svampars naturliga miljö med rätt belysning, temperatur och luftfuktighet. Svamparna får växa i egen takt och när de, efter ungefär en vecka, är klara, plockas de för hand. De minsta champinjonerna, de som säljs som ”pärlor” till restaurangerna, är så små att de måste skäras av med stilett.

”Med handskar på händerna vrider vi av fruktkropparna, sedan skärs den jordiga delen av stammen av” / My Le, svampplockare, Hällestad