Hällestad
Var_miljo


Vår miljö

Vi ser det som vårt ansvar att de produkter vi odlar hanteras på ett miljöeffektivt sätt. Vi vill minimera alla utsläpp och föroreningar till så nära 0 det är möjligt. Aktiviteter som bidrar till detta är bl a:

  • Miljöklassade fordon för distribution
  • Utbildning i "Eco drive" 
  • Odlingsbäddar återvinns till jordförbättring
  • Användning av ekologiska odlingsbäddar.
  • Inga tillsatser av icke biologiskt nedbrytbara ämnen i samband med odling
  • Samtransport med andra närproducerade varor


Vårt jobb med miljön går frammåt och i November 2012 blev Shiitaken och Ostronskivlingen både KRAV och ECO märkta. Vårt mål är att alla våra svampar ska vara miljö märkta.


Återvinning/Kretslopp

Allt som blir över efter skörden komposteras och bli jordförbättring som används av bla NCC, fruktodlingar och även av privatpersoner. Under 2013 kommer kompostjorden även att förpackas för konsumentbruk.