Hällestad
Varderingar


Värderingar

Vi bryr oss om vår miljö. Bra råvaror är grunden för all god mat. Det lever vår svamp upp till. Svampen smakar fantastikt, då den alltid är handplockad med omsorg! Det finns de som menar att vårt svenska jordbruk har svårt att klara konkurrensen från andra länder. Vi utmanar den tanken! Det är genom påverkan från Er konsumenter som styr vilka produkter som skall finnas i butikerna. Genom att aktivt efterfråga närodlat och svenska produkter bidrar du till att hålla vårt jordbruk levande, bevara vårt öppna landskap och värna om miljön. Mat blir personligt när den som lagar den, kan påverka valet av produkter. Det är för dig vi finns till.